Volg ons via
 
 
 

Partnerpensioen, de onverwachte gevolgen

Partnerpensioen kent (te) veel verschillende regelingen

Een heel groot deel van de Nederlanders begrijpt niets van het partnerpensioen. En men staat er niet bij stil dat dit grote financiële gevolgen kan hebben voor nabestaanden ingeval van een overlijden. En wie is de partner, wie heeft recht op de uitkering? Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek in opdracht van Aegon en uitgevoerd door Motivaction.

Een werknemer die pensioen opbouwt kan ervan uitgaan dat na zijn of haar overlijden de partner recht heeft op een levenslange uitkering. Eenderde van de werkende bevolking weet niet of hij wel recht heeft op een partnerpensioen. En ook kent niet iedere regeling deze voorziening. Ook weet men niet hoe de partner er financieel aan toe is na zijn overlijden als dat plaats zou vinden voor de pensioendatum. Eenderde gaat ervan uit dat de uitkering ongeveer zeventig procent van het laatstverdiende loon zal zijn. Toch is het in de meeste gevallen nog minder dan de helft.

Partnerpensioen kent verschillende regelingen

Per werkgever of bedrijfstak kent men verschillende regelingen. Zo zijn er regelingen waarbij de partner geen recht heeft op partnerpensioen. Wie is wel partner? Bij veel regelingen kan men uitgaan van gehuwden en mensen met een geregistreerd partnerschap of een notariële akte. Woon je echter al heel lang samen zonder dat er iets is beschreven dan krijgt de nabestaande niets.

Alleen partnerpensioen zolang je in dienst bent

Een partnerpensioen bouw je op bij de werkgever. In sommige regelingen kan dat zijn met een blijvende waarde. Maar er kan ook sprake zijn van een regeling waarbij je alleen verzekerd bent zolang je nog in dienst bent. Zodra je uit dienst bent en komt te overlijden, zal je partner niets krijgen.

Financiële problemen door hoogte partnerpensioen

De hoogte van een partnerpensioen kan zowel bij werknemers of hun partner grote financiële gevolgen hebben. Dat is de mening van 25 procent van de werknemers. Meer dan de helft voorziet ook niet dat een eerder huwelijk kan bijdragen aan een lagere uitkering voor de huidige partner. Uit het onderzoek door Motivaction blijkt dat veel kwetsbare groepen, meest mensen met een laag inkomen, jongeren en laagopgeleiden niet goed weten wat het partnerpensioen precies inhoudt. Tijdig een financiële buffer opbouwen wordt dan ook achterwege gelaten. Het liefst ziet men één regeling voor alle werknemers die in elke bedrijfstak hetzelfde is.

Bron: Aegon


Nuttig? Als je dit artikel waardevol vindt, klik dan links op het +1 icoontje om onze site te helpen.
Laat een bericht achter
De naam die je hier invult wordt weergegeven bij de reactie.
Je e-mail adres is nodig voor het verwerken van de reactie, maar wordt niet getoond op de website.
ReCaptcha wordt gebruikt om het plaatsen van spam op deze website tegen te houden. Hiermee kunnen we mensen onderscheiden van malafide scripts.
Door: Redactie
Hits: 1074
Categorie: 
Pensioen
Artikel acties:
 Plaats jouw tip
Print Print
 Reageer


Tags:
partnerpensioen aanvragen, partnerpensioen uitruilen, wat is partnerpensioen