Volg ons via
 
 
 

IOAW | Uitkering oudere werklozen

Regels van de IAOW-uitkering zijn soepeler als het gaat om inkomsten en vermogen.

IOAW | Uitkering oudere werklozen
 
IOAW staat voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Deze wet is bedoeld voor 50-plussers en lijkt veel op de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het grote verschil is echter dat de regels van de IAOW soepeler zijn als het gaat om inkomsten en vermogen. Bepaalde inkomsten worden niet meegeteld en je vermogen wordt vrijgelaten. Je hoeft dus niet, zoals bij de WWB, je eigen huis ‘op te eten’.
 
De IOAW wordt uitgekeerd door de gemeenten, de aanvraag verloopt echter via het Werkbedrijf van het UWV. Bij hen dien je jouw aanvraag in. Zij versturen deze naar de gemeente en de gemeente bepaalt vervolgens of je recht hebt op IOAW.
 
Bij een IOAW-uitkering wordt er ook rekening gehouden met het inkomen van je partner. Het voordeel is dat je partner ook recht heeft op een deel van de IOAW-uitkering. Het nadeel is dat de verplichtingen uit de IOAW ook voor je partner gelden.
 

Wanneer heb je recht op een IOAW-uitkering?

Je komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als:
Je tussen je 50e en je 60e jaar werkloos bent geworden en daardoor recht hebt gehad op een zogeheten loongerelateerde WW-uitkering. De duur van deze uitkering dient minimaal drie maanden te zijn geweest. Zodra je recht op WW is afgelopen, maak je aanspraak op een IOAW-uitkering.
Je op of na je 50e jaar deels arbeidsongeschikt bent geworden, hierdoor recht op een loongerelateerde WGA-uitkering hebt gehad, maar vervolgens voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard bij een herkeuring.
Je partner bent van een persoon die in een van de hierboven beschreven categorieën valt. 
 

Wanneer heb je geen recht op een IOAW-uitkering?

Je kan geen aanspraak maken op een een IOAW-uitkering als:
Je in het buitenland woont of in het buitenland verblijft. 
Je onbetaald verlof hebt.
Je geen geldige verblijfstatus in Nederland hebt.
Je in de gevangenis verblijft.
 

Uitzonderingen verblijf in het buitenland

Als je een IOAW-uitkering ontvang, heb je recht op maximaal vier weken vakantie in het buitenland. Als je zonder toestemming langer wegblijft, wordt je uitkering stopgezet. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Zo mag je bijvoorbeeld maximaal 13 weken op vakantie als jij en je eventuele partner allebei volledig zijn ontheven van alle arbeidsverplichtingen. Ook mag je langer in het buitenland verblijven als je werk zoekt in een ander EU of EER-land. In dat geval krijg je drie maanden de tijd om op zoek te gaan naar werk.

Nuttig? Als je dit artikel waardevol vindt, klik dan links op het +1 icoontje om onze site te helpen.
4 reactie(s)
Alice (Gast)
Geplaatst op 09-03-2020 om 16:21

Ik ben aan t uitzoeken wat een permanent arbeidsongeschikte dyslectische 58 jarige man met adhd,  die een bijstandsuitkering krijgt en sinds 2015 een eigen huis in zijn bezit heeft gekregen, te doen staat. Wellicht de bijstandsuitkering omzetten in een ioaw uitkering?

Hans Dijkstra (Gast)
Geplaatst op 28-01-2020 om 21:13

Hoe kan ik deelnemen aan de energietransitie met een IOAW uitkering? Ik wil mijn huis van het gas af hebben maar heb daar de financiële middelen niet voor. Als ik niet van het gas af kan wordt ik buiten mijn schuld extra belast voor het afnemen van gas.

Met vriendelijke groet,
Hans Dijkstra

M (Gast)
Geplaatst op 29-09-2017 om 14:42

Een belangrijke vraag is uiteraard of degene die IOAW na de WW bij het UWV geniet, in aanmerking komt voor de scholingsvoucher UWV-er. Immers om voor IOAW in aanmerking te komen geniet men eerst een WW uitkering die dan automatisch in IOAW wordt omgezet als men aan de voorwaarden voldoet (geboren voor 1 januari 1965). Men geniet alsdan de verlengde uitkering die weliswaar door de gemeenten wordt uitgevoerd, doch die wel het WW-tintje behoudt.

Victoire (Gast)
Geplaatst op 05-09-2017 om 22:46

Om recht te verkrijgen voor iaow moet men langer dan 3 maanden ww uitkering hebben ontvangen, heb ik ervaren!

Laat een bericht achter
De naam die je hier invult wordt weergegeven bij de reactie.
Je e-mail adres is nodig voor het verwerken van de reactie, maar wordt niet getoond op de website.
ReCaptcha wordt gebruikt om het plaatsen van spam op deze website tegen te houden. Hiermee kunnen we mensen onderscheiden van malafide scripts.
Door: Redactie
Hits: 23672
Categorie: 
Overig
Artikel acties:
 Plaats jouw tip
Print Print
 Reageer


Tags:
iaow uitkering, ww uitkering, wet werk en bijstand, bijstandsuitkering, werkloos, werkloze 50 plussers