Volg ons via
 
 
 

Nibud: Een op de vijf Nederlanders moet fiscus terugbetalen

Teveel ontvangen toeslagen, een te groot maandelijks voorschot of een fout in de aangifte leidt tot terugbetalen aan Belastingdienst.

Teveel ontvangen toeslagen, een te groot maandelijks voorschot of een fout in de aangifte; 20 procent van de Nederlanders was vorig jaar genoodzaakt geld aan de Belastingdienst terug te betalen. Daarnaast blijkt het maandelijks voorschot dat veel Nederlanders ontvangen, hard nodig te zijn om rond te komen. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête over de belastingaangifte van het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Ook blijkt uit deze peiling dat de helft van de belastingbetalers bang is de aangifte niet goed in te vullen en zo geld te laten liggen.

Niet voorbereid op terugbetalen

20 procent van de Nederlanders moest vorig jaar geld terugbetalen. Een derde van hen kon dit geld maar moeilijk opbrengen. Ruim de helft had niet aan zien komen dat ze de Belastingdienst terug moest gaan betalen. Volgens het Nibud reden om bijvoorbeeld wijzigingen in het inkomen of de persoonlijke situatie tijdig door te geven, zodat de hoogte van de toeslagen of de voorlopige aanslag bijgesteld kan worden. Meer tips voor consumenten heeft het Nibud verzameld op www.nibud.nl/belastingaangifte .

Maandelijks geld terug

Van de Nederlanders die maandelijks een voorschot krijgen op hun belastingaanslag, heeft ruim de helft dit geld nodig om rond te komen. De meesten besteden dit aan boodschappen, ruim een kwart wordt besteed aan het aanvullen van tekorten. Schulden worden door 15 procent van de belastingbetalers afgelost met de voorlopige teruggaaf. Voor de Nederlanders die het geld nodig hebben om rond te komen, is het extra moeilijk als zij achteraf geld aan de fiscus terug moeten terugbetalen.

De Nederlanders die geen maandelijks voorschot op de belastingaangifte ontvangen maar wel geld terug verwachten, willen dit geld uitgeven aan het wegwerken van tekorten en schulden (resp. 24% en 13%). Het Nibud adviseert om in dit geval via een voorlopige aanslag de verwachte teruggaaf maandelijks te ontvangen om zo tekorten gedurende het jaar te voorkomen. Men komt bijvoorbeeld in aanmerking voor een voorlopige aanslag over het lopende jaar als men recht heeft op heffingskortingen of aftrekposten.

Voorzichtig met voorlopige aanslag

Een groot deel (41%) van belastingplichtig Nederland geeft het geld dat ze aan het eind van het jaar via de voorlopige aanslag krijgen niet direct uit, maar wacht op de definitieve aanslag. De helft houdt dit geld niet achter: 30 procent geeft al een deel van de voorlopige aanslag uit en 20 procent alles. Mensen die de teruggaaf gebruiken voor het aanvullen van tekorten of aflossen van schulden geven dit iets vaker direct uit. Als de definitieve aanslag negatiever uitpakt dan de voorlopige, is de kans groot dat daar weinig financiële ruimte voor is. Daarom adviseert het Nibud het mogelijk te ontvangen bedrag achter de hand te houden tot de definitieve aanslag binnen is.

Geld laten liggen

Veel belastingbetalers zijn onzeker over de belastingaangifte. 50 procent is bang geld te laten liggen door de aangifte niet goed in te vullen. Van degenen die aangeven de aangifte moeilijk te vinden (40%), geeft ook bijna de helft aan ze het lastig vinden de aangifte zo gunstig mogelijk in te vullen. Mensen die zelf of samen met hun partner aangifte doen en een laag inkomen hebben, denken relatief vaak dat ze teveel belasting betalen omdat ze niet optimaal gebruik maken van aftrekposten (27%). Het Nibud raadt mensen die onzeker zijn over hun aangifte aan om hulp in te schakelen bij het invullen. Teveel betalen of te weinig terugkrijgen zal zo minder voorkomen. Gelukkig ziet het Nibud dat mensen die moeite hebben met de aangifte deze relatief vaak door andere mensen laten doen.

Achtergronden bij het onderzoek

Het onderzoek ‘Belastingaangifte over 2010’ is uitgevoerd middels een digitale vragenlijst die in februari 2011 aan de respondenten is voorgelegd. De respondenten zijn afkomstig uit het panel van Opinieland van het onderzoeksbureau Survey Sampling International (SSI). In totaal hebben 1093 personen deelgenomen aan dit onderzoek. De steekproef is een representatieve weergave van de Nederlandse bevolking tussen 25 en 70 jaar.


Nuttig? Als je dit artikel waardevol vindt, klik dan links op het +1 icoontje om onze site te helpen.
Laat een bericht achter
De naam die je hier invult wordt weergegeven bij de reactie.
Je e-mail adres is nodig voor het verwerken van de reactie, maar wordt niet getoond op de website.
ReCaptcha wordt gebruikt om het plaatsen van spam op deze website tegen te houden. Hiermee kunnen we mensen onderscheiden van malafide scripts.
Door: Redactie
Hits: 1614
Categorie: 
Belasting
Artikel acties:
 Plaats jouw tip
Print Print
 Reageer


Tags:
nibud, voorschot inkomstenbelasting, belastingaangifte, t biljet, t biljet, aangifte, voorlopige aanslag