Volg ons via
 
 
 

Nibud: Vakantiegeld steeds meer gebruikt voor aflossen schulden

Bijna de helft van de Nederlanders (45%) besteedt het vakantiegeld dit jaar aan vakantie.

Huishoudens besteden hun vakantiegeld echter steeds vaker aan huishoudelijke uitgaven, het aflossen van schulden en leningen en het aanvullen van tekorten op de lopende rekening. Dit blijkt uit de vakantiegeldenqute van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Als mensen op vakantie gaan, besteedt bijna een kwart (22%) hier minder geld aan dan vorig jaar. Als voornaamste reden hiervoor wordt aangegeven dat ze minder te besteden hebben of dat ze moeten bezuinigen.

1.500 euro voor grootste vakantie

Meer dan de helft van de respondenten weet (nog) niet hoeveel ze dit jaar uitgeven aan de grootste vakantie. Ruim een derde weet dat wel en geeft hier gemiddeld ruim 1.500 euro aan uit. Van degenen die dit jaar minder uitgeven aan vakanties omdat ze moeten bezuinigen, geeft 37% zijn vakantiegeld uit aan de vakantie. Het vakantiegeld wordt besteed aan het aflossen van schulden (26%), aan huishoudelijke uitgaven (17%), het aanvullen van tekorten op lopende rekeningen (23%) en het achter de hand houden voor het geval het inkomen gaat dalen (26%).

Vakantiebegroting werkt

Van de respondenten bedenkt 30% niet van tevoren hoeveel ze aan hun vakantie willen besteden. Het merendeel (61%) maakt wel een vakantiebegroting. Meer dan de helft hiervan geeft ongeveer hetzelfde uit aan de vakantie als ze begroot heeft. Van de respondenten met een inkomen tot 1500 euro netto per maand, geeft 54% aan dat ze het (heel) erg vinden als ze meer uitgeven dan begroot. Voor deze groep met een inkomen beneden modaal is het maken van een begroting van groot belang.

Het Nibud adviseert dan ook om van tevoren een begroting te maken. Zo kan men zich financieel op de vakantie voorbereiden en kan er daarnaast gekeken worden waar het vakantiegeld het meest nodig is. Zo kan men er dan bewust voor kiezen het te gebruiken voor vakantie of voor het aflossen van schulden of het aanvullen van het huishoudgeld.

Minder gespaard dan in 2009

Ten opzichte van vorig jaar gaan er minder mensen op vakantie: 88% in 2009 en 80% in 2010. Ook is er een kleinere groep die zijn vakantiegeld uitgeeft aan de vakantie zelf (49% in 2009 en 45% in 2010). Vaker dan vorig jaar geeft men het vakantiegeld uit aan het aflossen van schulden en leningen (13% in 2010, 8% in 2009). Een ander groot verschil is het percentage van de ondervraagden dat het vakantiegeld op de spaarrekening zet: dit jaar is dat 24 procent en vorig jaar was dat 34 procent.

De enquéte

De dataverzameling is verricht door Survey Sampling International, waarbij door 500 panelleden een vragenlijst is ingevuld. De panelleden vormen een representatieve weergave van de beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar. Het veldwerk is verricht van in de laatste week van april en de eerste week van mei.

  • Met vakantie wordt een periode van minimaal zes dagen bedoeld

Bron: Nibud


Nuttig? Als je dit artikel waardevol vindt, klik dan links op het +1 icoontje om onze site te helpen.
Laat een bericht achter
De naam die je hier invult wordt weergegeven bij de reactie.
Je e-mail adres is nodig voor het verwerken van de reactie, maar wordt niet getoond op de website.
ReCaptcha wordt gebruikt om het plaatsen van spam op deze website tegen te houden. Hiermee kunnen we mensen onderscheiden van malafide scripts.
Door: Redactie
Hits: 1091
Categorie: 
Overig
Artikel acties:
 Plaats jouw tip
Print Print
 Reageer


Tags:
wanneer vakantie geld, vakantie geld, uitkering vakantiegeld, uitbetaling vakantiegeld